Copyright 2017 | Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

Nordischer Hof Apartments

Ul. Chełmińska 11 - Franciszkańska 1

87-100 Toruń

tel. +48 726 670 257

e-mail: reservations@nordischerhof.pl

ADRES

MENU

ARCHITEKTURA

Regulamin NHA

 

 

§ 1 Przedmiot regulaminu

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Apartamentu i jest integralną częścią umowy.
2. Do zawarcia umowy dochodzi przez dokonanie rezerwacji (telefonicznej, e-mailowej lub online włączając wszystkie systemy rezerwacyjne takie jak Booking.com), zapłaty zaliczki lub całej należności za pobyt przez Gościa (najemcę), podpisanie karty meldunkowej.
3. Zawierając umowę Gość (najemca) potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Gościa.
4. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości Apartamentu.
5. Regulamin dostępny jest w Apartamencie oraz na stronie: www.nordischerhof.pl.

 

§ 2 Doba hotelowa i rezerwacja

 

1. Apartamenty wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 16 i kończy się o godz. 11.00 dnia następnego.
2. Z apartamentu można korzystać wyłącznie po dopełnieniu formalności meldunkowych i dokonaniu pełnej opłaty za pobyt.
3. Rezerwacja apartamentu dokonywana jest w następujący sposób:
a. po złożeniu oferty przez Gościa, wynajmujący dokonuje wstępnej rezerwacji, którą potwierdza dokumentem przesłanym najemcy za pośrednictwem e-maila lub faxu, w dokumencie tym określony jest czas pobytu oraz kwota opłaty za cały pobyt,
b. w terminie 3 dni roboczych od otrzymania rezerwacji wstępnej Gość zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości podanej w potwierdzeniu rezerwacji,
4. Odmowa wypełnienia i podpisania karty meldunkowej jest równoznaczna z odstąpieniem od umowy przez Gościa i zachowaniem zadatku przez Wynajmującego.
5. Najemca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bądź zaoferowania innego apartamentu w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych (siła wyższa) lub technicznych korzystanie z zarezerwowanego apartamentu nie jest możliwe, w terminie 24 godzin od dokonania rezerwacji. W wyjątkowych sytuacjach Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zamiany Apartamentu na taki sam lub o wyższym standardzie, za tą samą lub niższą̨ cenę̨.
6. W przypadku chęci przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić ten fakt najpóźniej do godziny 22.00 dnia poprzedzającego wyjazd. Wynajmujący może nie uwzględnić życzenia Gościa, w przypadku braku wolnych miejsc lub naruszenia przez Gościa niniejszego Regulaminu.
7. Wynajmujący może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu złamał Regulamin Apartamentu, wyrządził szkodę w mieniu Apartamentu lub innych Gości, albo na osobie Gości, pracowników Apartamentu czy też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie Apartamentu.
8. W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji do 2 dni przed datą przyjazdu, obiekt nie obciąży Gościa opłatą za anulowanie rezerwacji (wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi). W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji po tym terminie lub w przypadku niepojawienia się Gościa w obiekcie obiekt obciąży Gościa opłatą w wysokości 100 procent opłaty za cały pobyt.

 

§ 3 Warunki Korzystania z Apartamentu

 

1. Gość nie ma prawa przekazywać, udostępniać bądź podnajmować zwalnianego Apartamentu osobom trzecim bez pisemnej zgody Wynajmującego
2. Na terenie Apartamentu obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00-07.00.
3. W Apartamencie nie mogą przebywać osoby trzecie nieposiadające wypełnionych kart meldunkowych i nie zgłoszone Wynajmującemu. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za mienie pozostawione w Apartamencie, mienie Apartamentu jak i szkody wyrządzone przez te osoby.
4. Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np.: grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych.
5. Przed wymeldowaniem należy posprzątać aneks (umyć naczynia, blaty, wyrzucić resztki jedzenia). Jest możliwość posprzątania aneksu przez obsługę w cenie 50 PLN po wcześniejszym poinformowaniu recepcji.
6. Przy każdorazowym opuszczaniu Apartamentu Gość obowiązany jest zgasić światło, zakręcić wodę oraz zamknąć Apartament na klucz.
7. Zabronione jest przebywanie zwierząt w Apartamencie.
8.
Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości palenie papierosów oraz innych używek, bądź też używanie świec w Apartamencie jest zabronione.
9. Do Apartamentów przynależą wyznaczone bezpłatne miejsca Parkingowe (wyłącznie dla gości Apartamentów). Są to koperty na ul. Franciszkańskiej przed wejściem do Apartamentów oraz miejsca Parkingowe w Centrum Kulturalno-Kongresowym CKK Jordanki.
10. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do Gościa pozostawionego w miejscach do tego wyznaczonych oraz poza nimi.
11. Zabrania się bez zgody osoby umocowanej do utrwalania bądź wykorzystywania w jakikolwiek sposób wizerunku apartamentu.

12. Najemca zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione. Gość nie może dokonywać zmian w Apartamencie i jego wyposażeniu.

13. Szczegółowy spis wyposażenia apartamentu jest udostępniony Najemcy w każdym lokalu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków w wyposażeniu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o powyższym Wynajmującego.

14. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1000 zł.

15. Najemca zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

16. Najmujący ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z przyłącza internetowego w wynajmowanym apartamencie oraz za rozsyłane treści i piliki oraz ściągane treści i pliki.

17. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie awarii od niego niezależnych, np. przerw w dostawie wody, prądu, sygnału tv, sygnału internetowego i itp.

 

§ 4 Odpowiedzialność Gości

 

1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i innych urządzeń w Apartamencie, nawet gdyby zostały spowodowane nieumyślnie.

2. Gość ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zaistniałych szkodach w mieniu/wyposażeniu Apartamentu, a także zgłosić niezwłocznie wszelkie inne nieprawidłowości. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie przekazania apartamentu przez Najemcę, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń najmującego.

3. Przedmioty pozostawione przez Gościa w Apartamencie, (po jego opuszczeniu) zostaną odesłane na jego adres wskazany w karcie meldunkowej (bez wskazania wartości - ubezpieczenia). Wynajmujący kosztami wysyłki obciąży Gościa.

 

§ 5 Usługi

 

Na życzenie Gości, Recepcja świadczy nieodpłatnie następujące usługi takie jak:
a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą (w ramach dostępności),
b) rezerwacja miejsc w lokalnych restauracjach (w ramach dostępności),
c) zamawianie taxi (w ramach dostępności),

d) organizacja transportu na i z lotniska (w ramach dostępności),
e) zamawianie imprez dostępnych dla turystów (w ramach dostępności).

 

§ 6 Opłaty Dodatkowe

 

 

1. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu na Gościa zostanie nałożona opłata dodatkowa. Wysokość opłat dodatkowych przedstawia się następującą (ceny netto):

a) ponadnormatywne sprzątanie: 250 zł
b) opłata administracyjna (zakłócenie ciszy nocnej, zakłócenie spokoju innym mieszkańcom i Gości, obecność niezameldowanych osób w apartamencie po godz. 22:00): 500 zł
c) zniszczenie/kradzież telewizora: 1500 zł
d) zniszczenie/kradzież ręcznika: 50 zł/mały, 75 zł/kąpielowy, 25 zł/ścierka kuchenna
e) zniszczenie/kradzież pościeli: 50 zł/poszwa, 30 zł/poszewka, 20 zł/poszewka na jasiek, 200 zł/kołdra, 100 zł/poduszka, 60 zł/jasiek, 60 zł/prześcieradło
f) zniszczenie/kradzież naczyń: 15 zł/szklanka, 15 zł/kubek, 25 zł/kieliszek, 15 zł/talerz mały, 25 zł/talerz duży (w zależności od rodzaju i ilości)
g) zalanie sofy/łóżka: 150 zł
h) zniszczenie krzesła: 150-300 zł
i) zniszczenie/kradzież obrazu: 50 zł
j) czyszczenie ścian/malowanie - 25 zł/m2
k) wymiana okna - 1500 zł
l) naprawa kabiny prysznicowej - 1500 zł
m) pozostałe zniszczenia - zgodnie z kosztami naprawy
n) wykorzystanie wizerunku apartamentu - 500 zł
o) dopłata za większą ilość osób w apartamencie niż podano w rezerwacji - 100 zł za osobodobę
p) zagubienie/kradzież klucza - 200 zł

2. W przypadku złamania przez Gościa Regulaminu Wynajmujący nakłada na niego opłatę dodatkową w terminie 7 dni od dnia ujawnienia szkody.

3. Wynajmujący będzie dochodził odszkodowania przenoszącego zastrzeżone opłaty, jeżeli te nie pokryją szkód.

 

 

§ 7 Postanowienia Końcowe

 

 

1. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez PHEMENYX Jerzy Bajuk, ul. Chełmińska 11/1, 87-100 Toruń dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Apartamencie oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Wynajmującego. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

2. Integralną część regulaminu stanowi opis wyposażenia apartamentów.

 

 

Stan na dzień 09.01.2020 r.